Verwijzers

U bent altijd welkom voor overleg over eventuele aanmelding, vragen over indicatie of lopende behandelingen dagelijks op telefoonnummer 0575- 548380.

De  (Jeugd) GGZ is sinds enige tijd onderverdeeld in de zogenaamde Generalistische GGZ en de Specialistische GGZ. Er zijn wettelijke criteria vastgesteld voor inhoud , indicatie en verwijzing.

Verwijzingen naar Praktijk Leutscher moeten voldoen aan criteria voor Specialistische GGZ.

U kunt desgewenst gebruik maken van een daarbij passend format : Verwijsbrief

In ander geval graag rekening houden met de volgende wettelijke criteria;

  1. NAW gegevens + AGB code verwijzer
  2. NAW gegevens van onze praktijk
  3. Vermelding “specialistische GGZ”
  4. NAW gegevens, BSN en geboorte datum van de patiënt.
  5. Korte beschrijving van de klacht/ aard van de aandoening.
  6. Benoemen vermoedelijke DSM stoornis
  7. Benoemen dat het psychiatrische beeld;
    complex is, d.w.z. aanzienlijke mate van invloed op functioneren in gezin, op school e.d. waardoor multidisciplinaire behandeling is vereist, en/of: risicovol gezien suïcidaliteit, agressie e.d.
  8. De verwijsbrief dient door de verwijzer ondertekend te zijn

Voor format verwijsbrief van de LHV zie: Verwijsbrief